Примем на работу столяра,  помощника столяра. 

Тел. 231-51-21

        286-286-6